The story of the Bashkir’s Ship bridge

NEDERLANDS NODIG The building of the Bashkirs' Ship Bridge was the result of complex historical situation. Click on each box to learn about the layers of social and political history which form part of this story.
Kozak expo Napoleon

wereldgeschiedenis ||

Generaal Alexander von Benckendorff

Nederlandse geschiedenis || veldtocht von Benckendorff en terugkeer Prins van Oranje

Tocht van de Basjkieren  || van Ufa naar Parijs

Luchtfoto van Veesen, bij hoog water

Lokale geschiedenissen || Wijhe en Veessen