Het project ’Schipbrug van de Basjkieren’ is een initiatief van Museum Geelvinck.

Het project om een monument te plaatsen voor de Basjkieren, die in november-december 1813 mee hebben geholpen ons land te bevrijden van de Napoleontische dictatuur, is ontstaan uit de relatie, die Museum Geelvinck met Basjkortostan had verkregen bij de tentoonstelling ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd!’. Deze tentoonstelling vond plaats in het Geelvinck Hinlopen Huis (Amsterdam) in 2013-2014 in het kader van het Nederlands-Russisch Vriendschapsjaar en tevens de viering van 200 Jaar Koninkrijk. De opening van de tentoonstelling werd in november 2013 verricht namens de President van Basjkortostan door mevrouw Valentina Latipova, Vice-Minister van Cultuur. Het monument bestaat uit twee kunstwerken: het ruiterbeeld bij de haven van Veessen en het kunstwerk, dat de plek in Wijhe markeert, waar in november 1813 de Basjkieren hun kamp opsloegen. Het kunstwerk in Wijhe is een impressie van de commandant, die de geallieerde bevrijding van Nederland geleid heeft: de in Estland geboren, Baltisch-Duitse generaal Alexander von Benckendorff.

Partners:
• Historische Vereniging Wijhe
• onze vrienden in de Basjkierse diaspora en in Basjkortostan
Alexander Taratynov
Alsmede tot 24 februari 2022:
Ministerie van Cultuur van de Republiek Basjkortostan

De plaatsing van de beide kunstwerken kwam tot stand met financiële steun van:
• Republiek Basjkortostan
Alexander Taratynov
• Gemeente Heerde
• Gemeente Olst-Wijhe
• Provincie Overijssel
Alsmede een eigen bijdrage van Museum Geelvinck.

Onderdelen van het project hebben bovendien financiële steun gekregen van:
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
• Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
• Bredius Fonds

De tentconstructie van het monument in Wijhe kwam mede tot stand met steun van:
Constructiebedrijf Kruiper
Bouwbedrijf Hemeltjen

Tevens met dank aan de inzet voor het ruiterbeeld in Veessen van:
Heerder Historische Vereniging
Het Kozakkenveer

Marketing partners:
Visit Heerde
De Slinger van Salland (Salland Marketing / Marketing Oost)
Visit Veluwe

Het project is indertijd tot stand gekomen met inzet van:
• Ambassade van de Russische Federatie te Den Haag en met name Ambassadeur Z.E. Alexander Shulgin
• Consul-Generaal van de Russische Federatie te Maastricht, P.H.L.C. baron HR van Vloten
Dit project heeft uiteindelijk géén enkele financiële steun ontvangen van de Russische Federatie.
Sedert 24 februari 2022 zijn alle relaties met de overheid van de Russische staat, alsmede instellingen, die haar ondersteunen, voorlopig verbroken. Wel onderhouden wij persoonlijke banden met onze vrienden in Basjkortostan en Rusland.

Wij zijn dankbaarheid verschuldigd aan de toenmalige burgemeesters, Inez Pijnenburg van de gemeente Heerde en Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe, zonder wiens niet aflatende inspanning dit monument niet tot stand zou zijn gekomen. Dit geldt eveneens Valentina Latipova en Venera Farganova, beiden van “Art unites – Art connects People” in Oefa, alsmede voor de vrijwillige inzet met niet aflatende energie door Freerk Kunst en Gerard Nanninga, beiden van de Historische Vereniging Wijhe (commissie ‘Basjkieren’), en Irek Baischew (Leipzig). Bijzondere dank bovendien voor de beeldhouwer Alexander Taratynov, die, toen de beoogde financiële steun van Russische zijde uitbleef, het door hem vervaardigde bronzen beeld van Alexander von Benckendorff om niet voor schenking door Museum Geelvinck aan de gemeente Olst-Wijhe ter beschikking heeft gesteld.

Museum Geelvinck is gevestigd in Amsterdam en Heerde. Naast onder meer collecties porselein en schilderijen, beheert het de omvangrijkste Nederlandse collectie vroege piano’s (18e en 19e eeuw). Hiermee organiseren wij regelmatig concerten.
In Heerde vindt u dit historisch-huismuseum in de buitenplaats Huize Kolthoorn.
Museum Geelvinck is opgenomen in het Museum Register en onder meer lid van Erfgoed Gelderland.
Tevens is het museum een participant in Citta Slow Heerde

Gemeente Olst-Wijhe

Citta Slow Heerde